DIY笔筒简单雕刻教程
(木雕背景墙图片大全集)

人气
DIY笔筒简单雕刻教程早期给女朋友雕了个笔筒(木雕背景墙图片大全集),偶然翻到,来出来分享。果然新鲜竹子好下刀。

笔筒雕刻需要准备的工具和材料:

竹子一节、刻刀一套、砂纸80目到400目、牙机一台、油锅一个、植物油(猪油很好)适量

笔筒雕刻步骤图解:

笔筒雕刻第1步:

DIY笔筒简单雕刻教程

画稿(木雕背景墙图片大全集),出胚

笔筒雕刻第2步:

DIY笔筒简单雕刻教程

修形打磨

笔筒雕刻第3步:

DIY笔筒简单雕刻教程

油炸,上光油。

笔筒雕刻第4步:

DIY笔筒简单雕刻教程

完成

笔筒雕刻第5步:

DIY笔筒简单雕刻教程

如荷是女朋友的笔名。

DIY小贴士:

用油炸竹子是为了让水分流失,防止竹子开裂虫蛀,但要注意安全。

收藏: 0 次
热点文章随机推荐